Algemene Voorwaarden

 

De algemene voorwaarden van fietax.nl:

Artikel 1: Definities
1.1 Internetreservering: de overeenkomst tot vervoer van één of meerdere personen naar en van een vooraf bepaalde bestemming.
1.2 Fietax: de vervoerder die zich bij de vervoersovereenkomst onder 1.1 verbindt tot vervoer.
1.3 Reiziger: een door Fietax per bus of taxi te vervoeren persoon.
1.4 De website: https://www.fietax.nl

Artikel 2: Reserveren/boeken
Fietax is steeds gerechtigd om van de reiziger vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen. Reserveren/boeken van een Fietax-rit dient te geschieden via de website en dient online betaald te worden.

Na je internetreservering ontvangt de reiziger via email een bevestiging met daarin online busticket(s). Zie de website voor specificaties. Elke reservering is bindend. Annuleren kan uitsluitend telefonisch of per e-mail uiterlijk 24 uur voor aanvang van de rit. Alleen dan komt de reiziger in aanmerking om geld terug te ontvangen. Eventueel betaalde reserveringskosten kunnen niet worden gerestitueerd.

Artikel 3: Heen- en terugreis
a) Op de website van Fietax is het lijndienstschema met opstaptijden en –plaatsen vermeld.
b) De marge rondom de ophaaltijd is 15 minuten na de afgesproken tijd. Indien de chauffeur 15 minuten na de afgesproken tijd niet aanwezig is, kun je bellen met 0620405005.
c) De Fietax bus zal niet eerder vertrekken bij de opstapplaats, tenzij het aangegeven staat op de website.
d) Retourtijden staan vermeld op de website en/of worden kenbaar gemaakt in de bus op de heenreis.

Artikel 4: Vertraging & Regels
Fietax kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertraging die tot gevolg heeft dat de reiziger gedeeltelijk of geheel haar stapavond mist. Fietax zal naar redelijke maatstaven al het mogelijke doen om dit te voorkomen. Het kan voorkomen dat Fietax later arriveert dan op de site vermeld staat. In geval van overmacht of onvoorziene (weers-/verkeers-)omstandigheden kan Fietax besluiten het lijndienstschema te wijzigen. Mocht dit gebeuren, neemt Fietax contact met je op. In het geval van een overmacht situaties kan Fietax geen geld retourneren.

 

  • Zorg er voor dat je op tijd aanwezig bent bij de gekozen opstapplaats. De bus vertrekt op het afgesproken tijdstip.
  • Zorg er voor dat je een geldig vervoersbewijs bij je hebt. Heb je dit niet, dan word je geweigerd.
  • Bij tijdige annulering, 24 uur voor aanvang van de rit, kom je in aanmerking om het geld terug te ontvangen.
  • Het gebruik van verdovende middelen, waaronder alcohol, is niet toegestaan in de bussen.
  • Roken in de bus is niet toegestaan.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde zakjes.
  • Braken in de bus = €50,- boete.
  • Bij vandalisme of geweld schakelen wij de politie in.
  • Fietax is niet verantwoordelijk voor weigering bij de betreffende uitgaansgelegenheid. Neem daarom altijd een geldig legitimatiebewijs mee en check van tevoren de leeftijdsgrens!
  • Fietax behoudt het recht om bij onvoldoende deelname reserveringen te annuleren. In dit geval zal Fietax je zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
  • In geval van overmacht of onvoorziene (weers)omstandigheden kan Fietax besluiten het vervoersprogramma te wijzigen. Mocht dit gebeuren, dan neemt Fietax contact met je op.
  • In het geval van een overmachtsituatie kunnen wij geen geld terug geven.

  Artikel 5: De Reiziger
  a) De reiziger dient zich tijdens de reis te gedragen overeenkomstig aan de fatsoensnormen zijdens de vervoerder.
  b) De reiziger dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en dit op verzoek van de chauffeur te tonen. Fietax is niet verantwoordelijk voor weigering bij de betreffende uitgaansgelegenheid door bijvoorbeeld de leeftijdsgrens.
  c) De reiziger dient ervoor te zorgen een geldig vervoersbewijs bij zich te hebben. Wanneer dit niet het geval is, kan zij geweigerd worden.
  d) Het is de reizigers verantwoordelijkheid om op tijd bij de gekozen opstapplaats aanwezig te zijn. De bus vertrekt op het afgesproken tijdstip.
  e) Het is de reiziger tijdens de rit verboden:
  1. Drugs, explosieven en/of gevaarlijke wapens in bezit te hebben.
  2. Tijdens de reis te lopen in de bus.
  3. (hete) drank te gebruiken.
  4. De bus te beschadigen en/of verontreinigen.
  5. Noodvoorzieningen, zoals de nooddeur en noodluik, aan te raken in alle andere gevallen dan een noodgeval.
  6. In de bus te roken
  7. Het op enige wijze hinderen van het personeel in het uitoefenen van zijn of haar taak.
  8. Het veroorzaken van hinder en/of overlast ten opzichte van medereizigers en/of weggebruikers in het algemeen.
  f) Bij vandalisme en/of geweld schakelt Fietax de politie in.

  Artikel 6: Aansprakelijkheid
  Fietax is niet aansprakelijk in geval van verlies en/of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, kunstvoorwerpen en andere eigendommen van de reiziger. De reiziger kan daarentegen wel aansprakelijk gesteld worden voor het met opzet beschadigen en/of verontreinigen van de bus.